FANDOM


Kommun
Namn Ålköping
Tetrakod VN-ÅL
Population 3.109
Språk svenska (officiellt)
Borgmästare Ben Lund
Geografi
Lokation Västra Näbbings län
Nära kommuner Björnby, Sankt Andreasby och Taljeberg
Trivia
Helgon Sankt Eskil

Ålköping (näbbingska: Åuköpeng /'ɔ̀ʊ̯ʃø̂:pɛ́ŋ:/) är en kommun i Västra Näbbings län. Kommunen har 3.109 invånare. Ålköping är Inselöarnas enda stad med en ännu nästan komplett fästning.

Andra orter Redigera

I kommunen Ålköping finns det de följande orter:

Ort Antal invånare
Ålköping 2.617
Oöar 218
Ålträcka 204
Fallholm 70
Totalt 3.109

Demografisk utveckling Redigera

Ort 1894 1924 1954 1984 2014
Ålköping 3.405 2.910 2.558 2.598 2.630
Ålträcka 188 193 187 201 205
Fallholm 33 67 82 79 65
Oöar 110 102 186 204 215
Totalt 3.736 3.272 3.013 3.082 3.115


KartaRedigera

Tallskog *1 Åker
TILL SALU
Övervättengatan 4
Åker
TILL SALU
Vikingavägen 1
*2 Åker
TILL SALU
Vikingavägen 2
Här bor
TILL SALU
Ålköpingvägen 7
*3 *s *3 Åker
TILL SALU
Ålköpingvägen 8
*4 *5 *6
Åker
TILL SALU
Vikingavägen 3
Åker
TILL SALU
Vikingavägen 4
Åker
TILL SALU
Ålköpingvägen 10
Restaurang
TILL SALU
Överstrandgatan 3
Blandskog Åker
TILL SALU
Vikingavägen 6
Här bor
TILL SALU
Ålköpingvägen 7
Åker
TILL SALU
Ålköpingvägen 12
Hotell
TILL SALU
Överstrandgatan 5
Här bor
TILL SALU
Bondekajen 15
Lövskog Åker
TILL SALU
Vikingavägen 8
Bondekajen
Ålarnasälv *7 Ålarnasälv *8 *8 Ålarnasälv
*ts *10 *9 Stadsmuren Lägre lastbryggan *5
Anholtgången Stadskajen
*11 Här bor
TILL SALU
Anholtgången 2
Här bor
TILL SALU
Anholtgången 4
Här bor
TILL SALU
Vättengatan 1
*12 Affär
TILL SALU
Stadskajen 3
Affär
TILL SALU
Stadskajen 5
Affär
TILL SALU
Stadskajen 7
*13 Restaurang
TILL SALU
Stadskajen 9
Bank
Nordisk Sparbank
Stadskajen 11
*14 Postkontor
TILL SALU
Marken 2
Här bor
TILL SALU
Strandgatan 1
*15
Här bor
TILL SALU
Ättergången 2
Ålköping rådhus
Vättengatan 5
Turistbyrån
Ålköpings

Vättengatan 2
Park Här bor
TILL SALU
Trängregången 7
Här bor
TILL SALU
Trängregången 6
Affär
TILL SALU
Marken 4
Park
Ättergången Här bor
TILL SALU
Trängregången 8
Affär
TILL SALU
Marken 5
*11 Här bor
TILL SALU
Ättergången 5
*11 Bibliotek
TILL SALU
Vättengatan 6
Här bor
TILL SALU
Trängregången 9
Restaurang
TILL SALU
Marken 6
Här bor
TILL SALU
Ättergången 7
Grundskola
OGT
Vättengatan 7
Här bor
TILL SALU
Trängregången 11
Park Affär
TILL SALU
Marken 7
*16 Ålköpings
Regionsmuseum

Marken 8
Här bor
TILL SALU
Ättergången 9
Sportkomplex
TILL SALU
Vättengatan 11
Här bor
TILL SALU
Kyrkoplan 1
Här bor
TILL SALU
Kyrkoplan 3
Här bor
TILL SALU
Kyrkoplan 5
Här bor
TILL SALU
Kyrkoplan 7
Affär
TILL SALU
Kremerplan 3
Restaurang
TILL SALU
Kremerplan 4
Kyrkoplan Ålmarken
Här bor
TILL SALU
Ättergången 11
Här bor
TILL SALU
Ättergången 12
Klostret
Klostergatan 1
*17 Begravningsplats Begravningsplats Kyrkoplan Affär
Nordica
Kyrkoplan 11
Fiskvåghuset
Ålmarken 2
Här bor
TILL SALU
Ättergången 13
Här bor
TILL SALU
Ättergången 14
Kyrka
Domkyrka
Kyrkoplan 18
Park
Här bor
TILL SALU
Ättergången 15
Åker
TILL SALU
Ättergången 16
Kyrka
Sankt Eskil
(Katolsk)
Kyrkoplan 18
Begravningsplats Begravningsplats Affär
TILL SALU
Kyrkoplan 12
Affär
TILL SALU
Strandgatan 25
Åker
TILL SALU
Ättergången 17
Kyrkoplan Eskilsgången
Här bor
TILL SALU
Ättergången 18
Här bor
Hendrik Lund
Kyrkoplan 2a
Här bor
TILL SALU
Kyrkoplan 4a
Här bor
TILL SALU
Kyrkoplan 6a
Kristenmissionen
Ålköping

Kyrkoplan 8a
Här bor
TILL SALU
Kyrkoplan 10
*18 Vårdhem Ålköpings
Kyrkoplan 10
Åker
TILL SALU
Ättergången 19
Åker
TILL SALU
Klostergatan 5
Åker
TILL SALU
Kyrkoplan 2b
Åker
TILL SALU
Kyrkoplan 4b
Åker
TILL SALU
Kyrkoplan 6b
Åker
TILL SALU
Kyrkoplan 8b
Här bor
TILL SALU
Vallgatan 1
Här bor
TILL SALU
Vallgatan 2
Här bor
TILL SALU
Strandgatan 31
Åker
TILL SALU
Klostergatan 7
Åker
TILL SALU
Väggen 9
Här bor
TILL SALU
Vallgatan 3
Här bor
TILL SALU
Vallgatan 4
Här bor
TILL SALU
Strandgatan 33
Åker
TILL SALU
Klostergatan 9
Åker
TILL SALU
Klostergatan 10
Åker
TILL SALU
Väggen 11
Här bor
TILL SALU
Vallgatan 5
Här bor
TILL SALU
Vallgatan 6
Här bor
TILL SALU
Strandgatan 35
Väggen
Stadsmuren
Vallgraven *19 Vallgraven

Tallskog
.
Nyaplan Ålköping station
Nyaplan 2
*5
Nyaplanvägen
järnvägen järnvägen
Tallskog Tallskog
 1. Övervättengatan
 2. Vikingavägen
 3. Ålköpingvägen
 4. Överstrandgatan
 5. Strand
 6. Havet
 7. Stadsbron
 8. Einsteinbron
 9. Stadsmuren
 10. Vallgraven
 11. Ättergången
 12. Vättengatan
 13. Trängregången
 14. Marken
 15. Strandgatan
 16. Kremerplan
 17. Klostergatan
 18. Vallgatan
 19. Kristiansportbron


Administrativ indelning
Län: Bäckköpings län - Eldby län - Granöarnas län - Sydbergens län - Vinglands län - Västra Näbbings län - Wikiborgs län - Östra Näbbings län

Kommuner: Björnby - Bäckköping - Eldby - Gamlebro - Gransta - Grunt - Grästorp - Hultered - Lilla Granön - Lokeby - Lynnfält - Mellanberga - Nyckleby - Nyvikbyn - Pilhamn - Rättgren - Rödelund - Sankt Andreasby - Sankt Matteuskyrka - Servashamn - Sjöbo - Spetsö - Strömland - Sörträsk - Taljeberg - Vargeby - Wikiborg - Ålköping - Änglarvik - Örhus