FANDOM


Inselöarna talas utom svenska också limburgiska (vardagligt: insellimburgiska). Limburgiska är ett västgermanskt språk, som också talas i Nederländerna, Belgien, Möres och Tyskland. Det finns några limburgiska dialekter på Inselöarna, huvudsakligen i Vinglands län, där det till och med är det mest talade språket, var 59,1% av invånarna talar det här språket. I städerna, som Pilhamn, Bäckköping och Wikiborg, finns det en limburgisktalande minoritet. Limburgiska på Inselöarna har haft många inflytanden av svenska, men har också influtit svenska lokalt (se även: vingländska). När man skriver limburgiska, använder man samma skrift som i Möres och Östlimburg.

Skillnader mellan insellimburgiska och möresiska Redigera

Insellimburgiska har haft många inflytanden av svenska, detta kan man se på moderna termer, grammatik och uttalet:

 • Moderna termer:
  • daotór (svenska: dator) - wèrkshólp.
  • iezerswaeg (svenska: järnväg) - spaorswaeg.
  • vaortvaring (svenska: fortkörning) - euverrasjhed.
 • Grammatik:
  • Ich kómmer emörge. (svenska: Jag kommer imorgon.) - Ich kóm mörge.
  • Ich weit neet zieëkert óm ich tiedig emörge sjal kómme. (svenska: Jag vet inte säkert om jag ska komma tidigt imorgon.) - Ich weit ónzieëker(lik) wèdder ich emörge kómmer.
 • Uttal:
  • "ae": /ɛə/ - /æ:/.
  • "äö": /øə/ - /œ:/.
  • "ee": /eə/ - /e:/.
  • "eu": /øə/ - /ø:/.
  • "è": /ɛ/ - /e/.
  • "ieë": /ea/ - /ɪɐ/.
  • "oe": /uə/ - /u:/.
  • "oea": /oa/ - /ʊeɐ/.
  • "oo": /oə/ - /o:/.
  • "uu": /ʉə/ - /ʉ:/.
  • "uue": /øa/ - /yɐ/.