FANDOM


Oskar Björnson I var Inselöarnas regering mellan 2012 och 2016. Regeringen består av en koalition mellan Frihetsdemokraterna, Kristsocialisterna och Konservativa Demokrater.

Ministrar Redigera

Funktion Namn Parti
statsminister Oskar Björnson Frihetsdemokraterna
vice statsminister Urväs Leståhl Kristsocialisterna
Hendrik Lund Konservativa Demokrater
justitieminister Per Fronberg Konservativa Demokrater
utrikesminister Michael Grefelt Kristsocialisterna
försvarsminister Gustav Lamm Konservativa Demokrater
finansminister Peter Engar Frihetsdemokraterna
utbildningsminister Lars Pål Kristsocialisterna
landsbygds- och fiskeriminister Hendrik Lund Konservativa Demokrater
närings- och energiminister Jonas Sjölund Frihetsdemokraterna
kultur- och idrottsminister Filip Tegling Frihetsdemokraterna
miljöminister Björn Erikson Kristsocialisterna
integrationsminister Oskar Björnson Frihetsdemokraterna
barn-, äldre- och familjeminister Urväs Leståhl Kristsocialisterna

Mandatfördelning Redigera

Parti Mandatantal Politisk roll
Frihetsdemokraterna 7 koalition
Kristsocialisterna 6 koalition
Vänsterpartiet 6 opposition
De Gröna 5 opposition
Centerpartiet 5 opposition
Konservativa Demokrater 4 koalition
Folkpartiet 2 opposition
Totalt 35

Landstingets medlemmar Redigera

Landstingets medlemmar
Nummer Frihetsdemokraterna Kristsocialisterna Vänsterpartiet De Gröna
1. Oskar Björnson Urväs Leståhl Eirik Växling Sandra Denhåp
2. Peter Engar Michael Grefelt Ulf Uppe Arvid Svensson
3. Jonas Sjölund Lars Pål Elisabeth Gudsson-Åhl Maria Appelqvist
4. Filip Tegling Björn Erikson Maria Bäcke Sören Björnson
5. Olof Åhl Harr Munnar Sven Sjöman Kristina Lundqvist-Tegling
6. Gunnar Westervik Grad Richter Jon Hjärta
7. Erik Jansson
Nummer Centerpartiet Konservativa Demokrater Folkpartiet
1. Alf Svensson Hendrik Lund Edvard Sjöman
2. Dora Långgren Per Fronberg John Nytthus
3. Jan Bergman Gustav Lamm
4. Hens Bäcke Erik Lund
5. Filippa Gudsson-Pål