FANDOM


Språk

Det röda området representerar stadsinselsvenska.

Stadsinselsvenska är den svenska dialekten som talas i Wikiborg och Pilhamn. Dialekten skiljer sig inte mycket från rikssvenskan och anses vara standardspråket på Inselöarna.

UttalRedigera

  • Som i flera andra inselsvenska dialekter uttalas fonemen /ɧ/, /ɕ/ och /ʂ/ oftast som /ʃ/, men några talare uttalar /ɧ/ annorlunda.
  • Kort ä uttalas som /a/ och inte som /ɛ/.
  • Långt a uttalas som /ɔː/ medan långt å uttalas som /ɵː/.
  • I Pilhamn uttalas /r/ som /ʁ/.
  • I Wikiborg uttalas både kort och långt ö som /œ/.
Denna artikel är en stubb